Evotuning

Meranie výkonu

Dynamometer 4x4 VT-4/B2 evo

Mechanická synchronizácia prednej a zadnej nápravy umožňuje merať najnovšie autá s pohonom všetkých štyroch kolies vybavené pokročilým systémom variabilného rozdeľovania krútiaceho momentu medzi nápravy. Umožňuje tiež správne meranie áut s pohonom dvoch kolies, vybavených najnovším systémom kontroly trakcie, ktorý vyžaduje, aby boli všetky kolesá počas jazdy (počas merania) v pohybe.

Meracie možnosti záťažového dynamometra

 1. Inerciálny režim
  Vozidlo sa na dynamometri zrýchli na rýchlosť otáčania zvolenú používateľom a po odpojení sa vozidlo valí bez pohonu, kým sa nezastaví.
  Zaťažením motora pri inerciálnom meraní bude hmotnosť valčekov, valivý odpor a odpor hnacieho mechanizmu. Čas merania je asi 10-20 sekúnd plného zaťaženia a niekoľko minút voľného rolovania na dynamometri, kým sa nezastaví. Výkon a krútiaci moment sa merajú ako funkcie zrýchlenia auta na valcoch (výkon a krútiaci moment na kolesách) a spomalenia (strata výkonu a krútiaceho momentu). Ich súčet tvorí výsledok reprezentujúci výkon a krútiaci moment motora.
 2. Režim dynamického zaťaženia
  Meranie je podobné ako v inerciálnom režime s tým rozdielom, že brzda na vírivý prúd simuluje väčšie zaťaženie zostavy. Faktor zaťaženia je percentuálna hodnota definovaná používateľom v programe dyno. Tento režim dáva možnosť predĺženia času merania a správneho zaťaženia auta, čo sa odporúča pri meraní napr. veľmi výkonné turbínové motory.
 3. Režim konštantnej rýchlosti
  Meranie spočíva vo vyvážení hnacej sily automobilu s využitím vírivej brzdy. Čas merania je asi 10 sekúnd plného zaťaženia (pre stabilizáciu rotácie a odčítanie výsledku) pre každý bod merania (špecifické rotácie). Výkon kolesa pre každý bod merania sa vypočíta z údajov tenzometra a zobrazí sa v reálnom čase na obrazovke.
 4. Cestný režim
  Auto zrýchľuje podobným spôsobom ako na ceste. Brzdy na vírivý prúd na základe zadaných údajov generujú zaťaženie podobné silám vyplývajúcim z odporu vzduchu a kopcov v závislosti od aktuálnej rýchlosti auta.
 5. Cykle jazdy
  Možnosť vykonávania tzv jazdné cykly podľa samostatne nakonfigurovanej schémy alebo schémy vybranej z dostupnej databázy (napr. test EUDC zahŕňajúci simuláciu jazdy v mimomestských podmienkach). Jazdné cykly využívame napr. na testovanie úrovne výfukových emisií, spotreby paliva atď. alebo na kalibráciu zariadení LPG/CNG.